Moonshiners

Moonshiners
Server Status:Offline
Last Ping:18890 minutes ago
Server IP:moonshiners.mc-srv.com:26215
Server Version: [1.12.2]
Players Online:0 / 12000
Submitted:2019-09-07 15:37:24
Updated:2019-11-01 20:36:28
Country:nl
Help the Server
Vote & Share

Remember Facebook Share
1 Votes in November
3 Votes - all time
Survival Land Claim Mod: Spigot KitPvP Survival Games PVP

Server IP - Copy to Minecraft Client to Play: moonshiners.mc-srv.com:26215

1.1 Behandel een ieder ander zoals jezelf ook behandeld zou willen worden.
1.2 Laat alles aangaande ziektes achterwege.
1.3 Laat alles aangaande geloof achterwege.
1.4 Laat alles aangaande afkomst achterwege.
1.5 Laat alles aangaande politiek achterwege.
1.6 Verbeter geen mensen als het aankomt op taalfouten.
1.7 Pesten is verboden.
1.8 Gebruik geen woorden waardoor een ander zich beledigd zou kunnen voelen.
1.9 Gebruik van een skin die beledigend over kan komen is verboden.
1.10 Bouwwerken die beledigend over kunnen komen zijn verboden.
1.11 Trollen kan maar ken jouw en de getrolde zijn/haar grens.
1.12 Normaal taalgebruik wordt tussen 07:00 en 20:00 Nederlandse tijd op prijs gesteld, tussen 20:00 en 07:00 Nederlandse tijd is minder normaal taal gebruik, welke niet in strijd is met voorgaande regels, toegestaan.

2. GRIEVEN VERBODEN
2.1 Sloop geen bouwwerken die gebouwd zijn door andere spelers mits anders aangegeven.
2.2 Stelen van eigendommen van andere spelers is niet toegestaan. Uitzondering op deze regel zijn de eigendommen aanwezig op plaatsen die aangeduid zijn als openbaar middels een mededeling op een sign of ander medium. Op deze plaatsen zijn eigendommen welke niet duidelijk van iemand zijn of anders aangegeven door de eigenaar van de openbare plaats een ieders eigendom en dus vrij te gebruiken.
2.3 Het is niet toegestaan jezelf of anderen toegang te verschaffen tot een bouwwerk wat niet van jou is door blokken te breken.
2.4 Vernietig niet onnodig het landschap.
2.5 Vernietig, gebruik of steel niet andermans eigendommen als iemand deze laat vallen omdat hij bijvoorbeeld onverhoopt dood gaat. Geef opgepakte spullen altijd terug mits ander overeengekomen.
2.6 Maak geen 1x1 of 2x2 torens of haal deze na gebruik direct weg.
2.7 Oogst niet andermans farms mits anders overeengekomen of aangegeven.
2.8 Dood geen dieren die niet van jouw zijn, laat deze dieren ook niet vrij.
2.9 Verander geen bordjes die gemaakt zijn door anderen.
2.10 Plaats niet ongeordend en lukraak blokken.
2.11 Hak bomen altijd helemaal om.
2.12 Boven of onder de Nether bouwen is verboden.
2.13 Boven de 256 grens en onder de 0 grens bouwen is verboden.
2.14 Bouw altijd met een minimale afstand van 15 blokken van andere bouwwerken mits anders overeengekomen.

3. GEEN HACKS, GEMODIFICEERDE CLINTS, MODDED CLINTS OF GEBRUIK VAN BUGS/EXPLOITS
3.1 Gebruik van hacked clints zijn niet toegestaan enkel het gebruik van de originele Minecraft clint of modded clints met mods zoals aangegeven in punt 3.2.
3.2 Enkel deze mods zijn toegestaan: Minimap, Optifine, Schematica exclusief paste/print functie
3.3 Gebruik van zogenoemde Xray texture packs is verboden.
3.4 Het gebruik van bugs/exploits in jou of een ander zijn/haar voordeel is verboden. Meld bugs/exploits altijd op ons forum.
3.5 Het jezelf of een ander verschaffen van toegang tot een ruimte, plaats of kist via een glitch is verboden.
3.6 Het gebruik van transparante blokken of tnt om jezelf een xray zicht te geven is niet toegestaan.

4. SPAM NIET TOEGESTAAN
4.1 Adverteren ongeacht het doel is niet toegestaan.
4.2 Gebruik van enkel hoofdletters niet toegestaan.
4.3 Herhaal niet onnodig dezelfde zin.
4.4 Log in/out spamberichten niet toegestaan.
4.5 Andere talen om te communiceren anders dan Nederlands en Engels zijn niet toegestaan.
4.6 Discussies over regels en de toepassing daarvan worden alleen op het forum gevoerd.
4.7 Vraag niet om spullen, teleports en andere ingame zaken die voor jou op dat moment niet te krijgen, onbereikbaar of nog niet mogelijk zijn.
4.8 Vragen om ranks niet toegestaan, ons rank systeem is meer dan duidelijk en is te vinden op onze site of ingame via /rank status survival server.

5. OVERIGE
5.1 Gebruik van redstone op een manier dat er last van ondervonden kan worden is niet toegestaan.
5.2 Het bouwen of gebruiken van bouwwerken die enige vorm van last kunnen veroorzaken aan de performance van de server of het netwerk zijn niet toegestaan. Bij constatering van een bouwwerk die deze last veroorzaakt kan er zonder enig overleg tussen bouwer en stafflid overgegaan worden tot verwijdering van het bouwwerk door Admin of Owner.
5.3 Met meer dan 1 account tegelijkertijd online zijn op ons netwerk is niet toegestaan.
5.4 Als je banned, tempbanned bent is het niet toegestaan met een ander account verder te spelen op ons netwerk.
5.5 Automatische machines, constructies en/of farms zijn niet toegestaan. Interactie van de speler is altijd een voorwaarde.
5.6 Anti afk mechanismen zijn niet toegestaan.
5.7 Jouw account is jouw verantwoordelijkheid.
5.9 Solliciteren naar een rank hoger dan de rank Hulpmod kan alleen als er vacatures zijn eventuele vacatures worden openbaar gemaakt op de Site en/of Discord
5.10 Solliciteren naar de rank Hulpmod gebeurt altijd via onze discord.
5.11 Donaties die gedaan zijn aan Just Minecraft worden nooit vergoed of teruggegeven.
5.12 Donaties die gedaan zijn aan Just Minecraft geven je geen enkel opeisbaar recht, alle gegeven features vanuit Just Minecraft als dank voor een donatie zijn ten alle tijde te wijzigen, af te nemen van donateur of stop te zetten door Just Minecraft. Tevens zijn door een donatie verkregen ingame items garantieloos, bij verlies op welke manier ook is er geen recht op vervangende items.
5.14 Op de VIP en survival server is het storend behalen van Advancements/Achievements niet toegestaan.
Bijvoorbeeld: Voor het halen van de aantallen inlog momenten is het dus niet toegestaan om constant in/uit te loggen.
Bijvoorbeeld: Voor het halen van bepaalde command gebruik aantallen is het niet toegestaan deze te spammen.

6. LEST BEST
6.1 Laat de regels op ons netwerk geen reden zijn om niet met plezier bij ons te spelen. Mocht er onverhoopt iets mis gaan of heb je het idee dat je per ongeluk een regel hebt overtreden laat ons dit dan direct weten want ook bij ons geldt Eerlijk duurt het langst.
Houd ook altijd in je achterhoofd dat staffleden alles wat ze doen op de server dit vrijwillig doen omdat Minecraft net als bij jou dan wel niet hun grootste hobby is.
Free Server Status Banner for your own website / forum (Updates every 5-10 minutes)
Moonshiners minecraft server
BBCode for your forum signature:
HTML for your website:
Copy (CTRL+C) one of the above links
Paste (CTRL+V) it into your website or forum signature