Minecraft Server icon for LegendsScapeVote for LegendsScape0 Players have voted for this server in July.
9 Votes - All time


Share

Server IP - Copy to Minecraft Client to Play: ms25.hicoria.com:32050

LegendsScape je men survival server ktor spja survival s economy/Pvp poitkom na verziu 1.14.4. N server ma mnostvo pluginov a monost ako si uit hru viacej ako kdekovek inde. Nevhaj a pr ns navtvi! N web https://legends-scape.com . Na Strnke njde aj dynmapu celeho sveta alebo sa na u preklikni tu: http://89.203.248.50:32048/ .