Minecraft Server icon for RebeliaVote for Rebelia0 Players have voted for this server in January.
1 Votes - All time


Share

Server IP - Copy to Minecraft Client to Play: rebelia-mc.pl

] Rebelia [] 1.8-1.15.2 [] Nie dla leszczy [
] Claimy [] Ekonomia [] Questy [

IP: rebelia-mc.pl
Discord: https://discord.gg/XMVFsmM
Facebook: https://www.facebook.com/RebeliaSerwerMC

Jest to stosunkowo nowy polski server typu survival, na ktorym stawiamy na podniesienie poziomu trudnosci przy zachowaniu klasycznego stylu rozgrywki z malymi zmianami, w postaci rozwinietej ekonomii oraz questow, ktore wzbogacaj i urozmaicaj rozgrywke.
Mamy nadzieje spotkamy si na serwerze :]
[Niestety minecraft server list ma problemy z polskimi znakami :[ ]

This is a new Polish survival server on which we focus on higher level of difficulty while maintaining classic style of gameplay with small changes like server economy and quests that enrich and diversify the game.
We hope we will meet on the server :]