Mythic Network TCPShield.com

0 Players have voted for this server in January.


Share

Server IP - Copy to Minecraft Client to Play: mc.mythic.ga

MYTHIC NETWORK je balkanski Minecraft server koji je nastao sredinom 2020. godine, sa ciljem da svojim igraima pruzi zabavne igre bez laga, koje su pritom sigurne i optimizovane, sa najnovijim i najzabavnijim dodacima.

Na server podrzava sve verzije pocev od 1.8 pa sve do najnovije.


None