Minecraft Server icon for Diamondlands networkVote for Diamondlands network0 Players have voted for this server in May.
1 Votes - All time
Top Voters

Top Voters

  • kopimat - 1 vote
Share

Server IP - Copy to Minecraft Client to Play: mc.diamondlands.net:2259

Diamondlands Network

Ahoj dky e si se na ns piel podvat budeme rdi kdy se k nm i pipoj!Spostu miniher! nap: skyblock, survival, custom kitpvp, bedwars
Dobr anticheat!
Dobr Admin Team
Server je kavlitn spracovan a budeme rdi za nzory a npady na naem discordu
Rdi pomeme na naem discordu poppad ve he

Ano server je warez ale jeliko mme dobr a placen anticheat tak tam kadho hackera kickne do 5 sekund, Samozejmn e n anticheat respektuje lidi co jsou dob v PvP

Pro hrt zrovna u ns?

Na naem serveru najde spoustu zbavy a protoe na naem serveru jsme strvili spoustu hodin a potebujeme lidi, sname se n server udlat co nejlp to de.

Admin team:

N admin team je moc dobr a sna se pomoct vem hrm co potebuj a dlat n server bezpen msto

Take doufm e se pipoj budeme vc ne rdi


private