Minecraft Server icon for TechBlockVote for TechBlockTechBlock
86 Players have voted for this server in June.
2727 Votes - All time


Share

Server IP - Copy to Minecraft Client to Play: techblock.pl

Opis po Polsku

TechBlock.pl to jedyna w Polsce dostpna siec serwerw minecraft na modach dla kadego!
Znajdziesz u nas rwnie czyste serwery pod minecrafta 1.14.4.

Znajdziecie u nas serwery na modach pod 1.12.2 takie jak:
- CaveBlock- Autorska paczka modw, ponad 1100 zada, zmienione craftingi i wiele wicej..
- OpenWorld - Survival na modach, ponad 200 zada, wasne dziaki i wiele wicej.

Czyste serwery pod 1.14.4
- Survival + RPG - Nowy serwer z dziakami, ponad 300 zada, wasne craftingi, bossy, moby elitarne oraz legendarne i wiele wicej.

Desc in English

TechBlock.pl is the only minecraft server network in Poland on mods for everyone!
You will also find clean servers for minecraft 1.14.4.

You will find servers on mods under 1.12.2 such as:
- CaveBlock - Authors mod pack, over 1100 tasks, changed crafting and much more ..
- OpenWorld - Survival on mods, over 200 tasks, own plots and much more.

Clean servers under 1.14.4
- Survival + RPG - A new server with plots, over 300 tasks, own crafting, bosses, elite and legendary mobs, and much more.