Minecraft Server icon for TheLegendCraftVote for TheLegendCraft760 Players have voted for this server in May.
3943 Votes - All time
Top Voters

Top Voters

  • TonnoGuh - 16 votes
  • XxKIriT0Xx - 14 votes
  • iTz_Luigi_20 - 14 votes
  • Provolaa - 14 votes
  • LukeSkywalker03 - 13 votes
  • ginobombino_ - 13 votes
  • Matteo_Cola - 12 votes
  • ghostlyyyy_ - 12 votes
  • tr3vio - 12 votes
  • baka00 - 11 votes
Share

Server IP - Copy to Minecraft Client to Play: mc.thelegendcraft.it

MC.THELEGENDCRAFT.IT

Server creato con l'idea di portare nuove modalit nella Community Italiana per far vivere ai player nuove esperienze di gioco!