Remake Kingdom 1.12.2

0 Players have voted for this server in July.
37 Votes - All time


Share

Server IP - Copy to Minecraft Client to Play: play.remakekd.nl

Remake Kingdom, De beste kingdom server die er op dit moment is. Wij hebben een custom-made plugins + biome. Wij hebben een oud hecht staff-team wat veel ervaring heeft opgedaan in de afgelopen jaren in de kingdom community dus wij weten wat mensen willen.
Vind jij dit interessant Voel je vrij om ons te joinen op de server.